вторник, 5 декември 2017 г.

Топли класни стаи посрещат децата и учениците въпреки повредата на парното

Снимка и информация: Община В. Търново

Всички класни стаи в училищата и детските градини във Велико Търново са топли въпреки повредата в част от мрежата на парното. Единствените образователни институции, които са абонати на „Топлофикация ВТ“ и все още нямат друга алтернатива за отопление, са детска градина „Ален мак“, Спортно училище и СУ „Г. С. Раковски“. Те обаче попадат в райони, които не са засегнати от аварията.

Всички останали образователни институции във Велико Търново разполагат както с основен, така и с алтернативни източници на топлинна енергия. Това гарантира нормален учебен процес през целия зимен сезон.  

Повреденият топлопровод се намира на улица „Филип Тотю“, край стадион „Ивайло“. Намиращите се в тази зона училища и детски градини са с отопление на газ, а температурите в класните им стаи не завият от авариралата мрежа.

            

Търсене в нашия сайт

Красотата на Велико Търново