понеделник, 14 август 2017 г.

Улица „Васил Левски“ вече е с нови шахти и решетки на отводнителните шахти, до края на август предстои полагане на маркировка

Снимка и информация -
Община Велико Търново


В рамките на ремонтните дейности за цялостно преасфалтиране на улица „Васил Левски“ бяха извършени дейности по подобряване на подземната инфраструктура и подобряване организацията на движението по една от централните улици на Велико Търново.
Използвани бяха решетки на реномирана немска фирма , за ремонт на отводнителните съоръжения. Те са разположени от двете страни на ул."Васил Левски", по дължина до бордюра за събиране на повърхностните води и улесняване отводнянането на уличното платно. Изцяло ремонтирани са двете шахти –поставени са по 31 бр. нови решетки решетки с обща дължина 15,5м.
Монтирани са нови, модерни, устойчивирешетки на дъждоприемната шахта на ул.“Цар Освободител" – общо 27 броя.
С монтирането им се елиминира неудобството от разместването, тракането и риска от възникване на произшествие, които създаваха старите решетки..
Подменени са капаците на ревизионните канализационни шахти на пътното платно на улицата, като са монтиранисамонивелиращи се капаци, които са точно на нивото на пътното платно и не създават дискомфорт при движение върху тях.
Преди началото на дейностите по преасфалтиране на улицата бяха изградени 4 броя „джобове“, в които се поместват контейнерите за събиране на битовите отпадъци. По този начин се освобождава както тротоарната площ, така и уличното платно от контейнерите, които вече не създават проблеми с видимостта и не пречат на безопасността на движението.

В съответствие с технологичните изисквания на новата улична настилка е необходимо да премине известно време, преди да бъде положена хоризонталната маркировка. До края на месец август ще бъде поставена напречна и надлъжна хоризонтална маркировка. Ще бъде проверено и състоянието на пътните знаци и вертикалната маркираовка.

.

Търсене в нашия сайт

Красотата на Велико Търново