понеделник, 27 ноември 2017 г.

Тази седмица започват обсъжданията за магистрала между Русе и Велико Търново

Тази седмица започват обществените обсъждания на доклада и екооценката на инвестиционното предложение за автомагистрала "Русе - Велико Търново", които ще се проведат между 28 ноември и 1 декември. Ще бъдат проведени десет срещи в населените места, през които ще преминава автомагистралата, информира пътната агенция.


Във вторник, на 28 ноември е дискусията в общините Павликени, Горна Оряховица и Велико Търново. На следващия ден е в Полски Тръмбеш, Ценово и Бяла. На 30 ноември докладът ще бъде представен пред жителите на общините Борово, Две могили и Иваново. В петък, на 1 декември е обсъждането в община Русе.

Автомагистрала "Русе - Велико Търново" е с приблизителна дължина 133 км. Началото на проекта е на 3 км източно от съществуващия Дунав мост в Русе, а краят е след гр. Дебелец. В разработените варианти на трасе са проучени възможните технически решения за изграждане на автомагистралата по нов терен извън съществуващия път I-5. Проектът е разделен на три участъка: Русе - Бяла (от 0+400 до км 40+357), обход на град Бяла (от км 40+357 до км 76+000) и Бяла - Велико Търново (от км 76+000 до км 133+240).Изработени са няколко варианта на трасе.

Комбиниран

При него трасето пресича път II-21 Русе - Силистра и продължава в посока юг-югозапад, като преминава югоизточно в непосредствена близост до интермодалния железопътен терминал. Автомагистралата продължава в югозападна посока, след което пресича първо път II-23 Русе - Червена вода, а след това и път I-2 Русе - Варна.


Тази седмица започват обсъжданията за магистрала между Русе и Велико Търново© Агенция Пътна инфраструктура


Развитието на трасето следва в посока юг-югозапад, като минава над река Русенски Лом с голямо мостово съоръжение между селата Басарбово и Иваново. След това се насочва в южна посока и пресича път I-5 Русе - Бяла. Магистралата продължава в югозападна посока и минава между селата Екзарх Йосиф и Обретеник.

Трасето пресича р. Янтра с голямо мостово съоръжение югоизточно от с. Белцов. След това се преминава между с. Ценово и с. Пиперково и следва пресичане с път II-54 Свищов - Бяла. Предвиден е западен обход на с. Ценово, а след това трасето се развива в южна посока и следва пресичане с път I-3 Плевен – Бяла.

Магистралата преминава южно от с. Пейчиново, а след това се насочва източно от с. Страхилово и пресича път III-407 Моравица - Царевец, а след това и път III-502 Полски Тръмбеш - Горна Липница и път III-504 Самоводене - Алексово. Пътят продължава в южна посока.

Предвидено е пресичане на магистралата "Русе – Велико Търново" с проектното трасе за продължение на "Хемус" при км 102+779.91 - в близост до с. Паскалевец, с. Стефан Стамболово, с. Никюп и с. Водолей. След това магистралата продължава право на юг и преминава между с. Ресен и Водолей. Предвидено е пресичане на път III-3031 Павликени - Самоводене, като трасето преминава западно от с. Хотница.

Следва пресичане на път I-4 Коритна - Велико Търново, а след това и на река Янтра, като се преминава между селата Момин сбор и Леденик.

Релефът на терена след река Янтра до края на магистралата при път I-5 Русе - Маказа е планински с дълбоки дерета и високи върхове. Това налага изграждането на големи съоръжение - 4 тунела по лявото платно и 2 по дясното, както и 22 моста и виадукти, с обща дължина 14 853 м. Връзката на републиканските и част от общинските пътища ще се осъществява чрез 18 пътни възела.

Достъпът до земеделските земи ще бъде осигурен с построяването на 12 селскостопански надлеза и 9 селскостопански подлеза.

Проектирани са 8 площадки за краткотраен отдих. Те са в близост до селата Басарбово, Красен, Тръстеник, град Бяла, село Стефан Стамболово, до промишлената зона на град Дебелец, до промишлената зона на Русе, преди селата Белцов, Ресен и Водолей.

Най-целесъобразен от екологична, техническа и икономическа гледна точка, според експертите, е комбинираният вариант на трасе. Той обобщава останалите варианти и в определени участъци е подобрена геометрията на пътя.

Червен вариант

Трасето обхожда Русе югоизточно и развивайки се успоредно на река Дунав, пресича път I-2 Русе – Варна малко след разклона с път II-23 Русе - Червена вода. След това преминава западно на селата Красен, Божичен и Иваново до пресичане с път I-5 Русе - Бяла, което е след разклона с общинския път за с. Иваново.

След това трасето се насочва северозападно на селата Тръстеник и Екзарх Йосиф, като продължава между селата Белцов и Ценово, след което се насочва на югоизток и преминава в непосредствена близост западно на кв. "Гара Бяла" и пресича път I-3 Гара Бяла – Плевен на около 2 км от кръстовището с път I-5. След гр. Бяла, трасето продължава своето развитие югозападно от с. Пейчиново, след което се насочва в южна посока.

Преминава в непосредствена близост западно на с. Иванча и с. Стефан Стамболово, източно на с. Водолей, западно на с. Хотница до пресичането с път I-4 Коритна – Велико Търново и източно на с. Момин сбор. След това трасето се насочва в югоизточна посока, като преминава под с. Леденик и Велико Търново до включването в съществуващото трасе на път I-5, южно от град Дебелец.

Син вариант

Този вариант на трасе следва развитието на червения до пресичането с общински път за село Иваново западно от селото, след което се развива в южна посока. С това направление преминава в непосредствена близост западно на град Две могили и село Батишница, източно на град Борово, западно на село Пет кладенци и обхожда източно град Бяла.

След това продължава отново в южна посока, като преминава източно на селата Каранци, Раданово, Сашево, Куцина, западно на селата Крушето и Янтра, между градовете Поликраище и Първомайци, западно на с. Самоводене и се насочва към път I-4, който се пресича западно от с. Леденик. На около 5 км след пресичането с път I-4 се влива в червения вариант.

При този вариант, южно от гр. Бяла е проектирана връзка с дължина близо 8 км, която да осигури възможност за връзка между синия вариант в участъка между градовете Русе и Бяла и червения и зеления варианти в участъка между градовете Бяла и Велико Търново.

Изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" е сред приоритетните обекти, тъй като направлението осигурява транзитния трафик по коридор номер девет и международен път Е-85. С построяването ѝ ще се подобри транспортното обслужване на международния и вътрешен трафик, ще се повиши безопасността на движението и транзитният трафик ще бъде изведен извън населените места, аргументират се от пътната агенция.

Магистралата ще бъде основна връзка, свързваща втория мост над река Дунав при Русе с Велико Търново, с път I-4 София - Велико Търново - Варна, път I-3 София - Плевен - Русе и бъдещия участък от автомагистрала "Хемус".

Докладът за оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, както и докладът за оценка на степента на въздействие, са качени на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура" - www.api.bg. Достъпни са и на хартиен носител в администрацията на конкретната община всеки работен ден.Търсене в нашия сайт

Красотата на Велико Търново